Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

05/04/2000 về 14813 sau đó 06/04/2000 về 74762
24/08/2000 về 16313 sau đó 25/08/2000 về 24947
26/11/2000 về 34213 sau đó 27/11/2000 về 25391
01/01/2001 về 84013 sau đó 02/01/2001 về 74470
27/03/2001 về 34513 sau đó 28/03/2001 về 38200
02/05/2001 về 69613 sau đó 03/05/2001 về 34706
08/05/2001 về 57213 sau đó 09/05/2001 về 42811
21/09/2001 về 84013 sau đó 22/09/2001 về 78582
21/10/2001 về 79013 sau đó 22/10/2001 về 48169
10/01/2002 về 87613 sau đó 11/01/2002 về 81899
01/05/2002 về 68113 sau đó 02/05/2002 về 94558
09/05/2002 về 10713 sau đó 10/05/2002 về 85828
11/05/2002 về 72413 sau đó 12/05/2002 về 01779
25/10/2002 về 36413 sau đó 26/10/2002 về 16505
19/01/2004 về 49513 sau đó 20/01/2004 về 36812
28/05/2004 về 65613 sau đó 29/05/2004 về 00957
10/06/2004 về 65713 sau đó 11/06/2004 về 42256
20/07/2004 về 92513 sau đó 21/07/2004 về 55295
30/09/2004 về 72913 sau đó 01/10/2004 về 70257
04/02/2006 về 89913 sau đó 05/02/2006 về 58189
08/08/2006 về 06813 sau đó 09/08/2006 về 67967
02/09/2006 về 68413 sau đó 03/09/2006 về 48979
06/09/2006 về 14413 sau đó 07/09/2006 về 47814
27/10/2006 về 57013 sau đó 28/10/2006 về 79554
26/02/2007 về 72713 sau đó 27/02/2007 về 73059
08/12/2007 về 48613 sau đó 09/12/2007 về 30766
20/01/2008 về 81713 sau đó 21/01/2008 về 69922
22/03/2008 về 00913 sau đó 23/03/2008 về 04384
04/06/2008 về 40113 sau đó 05/06/2008 về 23226
11/07/2008 về 65113 sau đó 12/07/2008 về 94266
18/08/2008 về 39613 sau đó 19/08/2008 về 83438
08/03/2009 về 20013 sau đó 09/03/2009 về 39052
24/03/2009 về 11713 sau đó 25/03/2009 về 09810
27/05/2009 về 06713 sau đó 28/05/2009 về 47348
09/08/2009 về 23913 sau đó 10/08/2009 về 25076
15/05/2010 về 73913 sau đó 16/05/2010 về 56325
12/11/2010 về 15813 sau đó 13/11/2010 về 47262
03/12/2010 về 96313 sau đó 04/12/2010 về 95653
24/01/2011 về 69613 sau đó 25/01/2011 về 33590
13/05/2011 về 95713 sau đó 14/05/2011 về 47224
01/06/2011 về 61113 sau đó 02/06/2011 về 41841
11/08/2011 về 11013 sau đó 12/08/2011 về 73231
25/12/2011 về 63513 sau đó 26/12/2011 về 56788
31/05/2013 về 93713 sau đó 01/06/2013 về 48425
23/07/2013 về 34713 sau đó 24/07/2013 về 22865
01/08/2013 về 92413 sau đó 02/08/2013 về 91085
15/05/2014 về 79513 sau đó 16/05/2014 về 35053
10/08/2014 về 42313 sau đó 11/08/2014 về 12979
12/10/2014 về 38713 sau đó 13/10/2014 về 03839
04/01/2015 về 91713 sau đó 05/01/2015 về 65001
24/02/2015 về 67313 sau đó 25/02/2015 về 15853
13/04/2015 về 49813 sau đó 14/04/2015 về 11164
20/08/2015 về 83013 sau đó 21/08/2015 về 20073
16/10/2015 về 19413 sau đó 17/10/2015 về 78016
04/08/2016 về 39113 sau đó 05/08/2016 về 20146
03/02/2017 về 22913 sau đó 04/02/2017 về 74529
14/02/2017 về 45613 sau đó 15/02/2017 về 48219
03/08/2017 về 54613 sau đó 04/08/2017 về 31308
23/03/2018 về 14613 sau đó 24/03/2018 về 05545
28/05/2020 về 09913 sau đó 29/05/2020 về 97954
05/06/2020 về 79913 sau đó 06/06/2020 về 18932
22/12/2020 về 81613 sau đó 23/12/2020 về 80188
27/02/2021 về 26313 sau đó 28/02/2021 về 30398
10/04/2021 về 85313 sau đó 11/04/2021 về 29013
11/04/2021 về 29013 sau đó 12/04/2021 về 86039
28/04/2021 về 91213 sau đó 29/04/2021 về 21916
25/11/2021 về 64313 sau đó 26/11/2021 về 81610
03/03/2022 về 42113 sau đó 04/03/2022 về 42399
16/03/2022 về 18513 sau đó 17/03/2022 về 04440
16/05/2022 về 17713 sau đó 17/05/2022 về 58553
23/05/2022 về 29213 sau đó 24/05/2022 về 97218
18/07/2022 về 36713 sau đó 19/07/2022 về 53393
05/08/2022 về 49513 sau đó 06/08/2022 về 74873
14/08/2022 về 90213 sau đó 15/08/2022 về 19117
11/02/2023 về 98713 sau đó 12/02/2023 về 09841
15/10/2023 về 15013 sau đó 16/10/2023 về 94540

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 13 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
402412
171732
931181
534992
102162
392131
981882
321542
451081
191291
461641
011793
851651
252311
241901
622761
481521
381662
261841
221591
141671
891572
951561
121051
281581
691821
111061
001701
911471

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0579
11168
27710
3585
4867
51276
6897
7758
86911
97125

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 5(12 lần) - 1(11 lần) - 6(8 lần) - 4(8 lần) - 9(7 lần) - 7(7 lần) - 2(7 lần) - 8(6 lần) - 3(5 lần) - 0(5 lần)
Chạm đuôi : 9(12 lần) - 8(9 lần) - 6(9 lần) - 3(8 lần) - 2(7 lần) - 5(7 lần) - 0(7 lần) - 4(6 lần) - 1(6 lần) - 7(5 lần)
Tổng : 8(11 lần) - 2(10 lần) - 0(9 lần) - 7(8 lần) - 1(8 lần) - 4(7 lần) - 6(7 lần) - 5(6 lần) - 9(5 lần) - 3(5 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 13 vào Thứ 3

Ngày 23/12/2020 giải đặc biệt về 80188 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 15/02/2017 giải đặc biệt về 48219 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 25/02/2015 giải đặc biệt về 15853 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 24/07/2013 giải đặc biệt về 22865 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 25/03/2009 giải đặc biệt về 09810 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 09/08/2006 giải đặc biệt về 67967 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 21/07/2004 giải đặc biệt về 55295 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 09/05/2001 giải đặc biệt về 42811 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 28/03/2001 giải đặc biệt về 38200 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 29/11 sau khi ra 13 vào ngày 28/11

Ngày 29/11/2000 giải đặc biệt về 23180 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 29/11/2001 giải đặc biệt về 99009 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 29/11/2002 giải đặc biệt về 11115 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 29/11/2003 giải đặc biệt về 10161 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 29/11/2004 giải đặc biệt về 60864 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 29/11/2005 giải đặc biệt về 09824 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 29/11/2006 giải đặc biệt về 71436 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 29/11/2007 giải đặc biệt về 80126 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 29/11/2008 giải đặc biệt về 54469 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5
Ngày 29/11/2009 giải đặc biệt về 29874 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 29/11/2010 giải đặc biệt về 13541 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 29/11/2011 giải đặc biệt về 93574 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 29/11/2012 giải đặc biệt về 59488 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 29/11/2013 giải đặc biệt về 92748 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 29/11/2014 giải đặc biệt về 21759 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 29/11/2015 giải đặc biệt về 07314 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 29/11/2016 giải đặc biệt về 89525 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 29/11/2017 giải đặc biệt về 95375 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2
Ngày 29/11/2018 giải đặc biệt về 98929 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1
Ngày 29/11/2019 giải đặc biệt về 40803 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 29/11/2020 giải đặc biệt về 83669 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5
Ngày 29/11/2021 giải đặc biệt về 28087 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 29/11/2022 giải đặc biệt về 25380 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì

Ngày nay, xổ số ngày càng phát triển trong xã hội với tư cách là một trò chơi. Với hai hình thức là xổ số thường (được tách theo quy mô cấp tỉnh) và xổ số điện tử, người chơi có thể thoải mái lựa chọn loại xổ số tuỳ ý.

Khi chơi xổ số, bên cạnh nhu cầu giải trí thì mọi người cũng rất quan tâm đến giải thưởng. Giải càng cao thì số tiền thưởng càng lớn, vì vậy một bộ phận không nhỏ người chơi mang tâm lý muốn “đổi đời” dựa vào việc đặt cược may mắn.

Kết quả xổ số thường được công bố trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nhờ đó, người chơi nắm bắt thông tin và biết rằng con số mình chọn có tương ứng với con số xuất hiện trong bảng kết quả hay không.

Trong số các giải thưởng, giải đặc biệt là giải có giá trị nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc. Mỗi miền đều có quy định riêng về giá trị giải thưởng nhưng luôn đảm bảo rằng phần thưởng dành cho người trúng giải không hề ít.

Vì là giải đặc biệt nên xác suất trúng thưởng không cao. Do đó, người chơi nên tham gia xổ số với mục đích giải trí đơn thuần, thoải mái, không nên trông mong quá nhiều vào trò chơi này.

Trong quá trình chơi xổ số, người chơi có xu hướng dành nhiều thời gian để dự đoán kết quả xổ số. Họ theo dõi các bảng thống kê như thống kê nhanh, thống kê giải đặc biệt gan cùng nhiều biện pháp khác để phân tích.

Việc quan sát bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai cũng được sử dụng với mục đích đó. Bảng này tổng hợp kết quả đặc biệt về của tất cả các ngày cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem.

Từ đó, bạn sẽ có thêm gợi ý cho bộ số may mắn ngày mai, đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ dự đoán kết quả chính xác. 

Dĩ nhiên, tham khảo bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai chỉ là hình thức giúp bạn lựa chọn con số đúng đắn hơn, còn việc trúng thưởng lại phụ thuộc vào yếu tố may mắn là chủ yếu.

Hầu hết các website uy tín về xổ số kiến thiết đều có chuyên mục này và Xoso360 cũng không ngoại lệ. Thay vì tổng hợp thủ công, người chơi giờ đây có thể truy cập vào trang web để theo dõi dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tại sao nên xem tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai ở Xoso360

Trước khi tiến hành xây dựng các chuyên mục, Xoso360 đã tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu độc giả. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” và phát triển nó đến thời điểm hiện tại.

Đặt trải nghiệm của độc giả ở trung tâm, Xoso360 biết bạn yêu thích những trang thông tin đầy đủ, được trình bày gọn gàng, đặc biệt là đối với thông tin chứa đựng nhiều con số.

Ở trang chuyên mục này, chúng tôi liệt kê thông tin bao gồm: Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai, tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65, thống kê chạm ngày mai, kết quả đặc biệt về thứ hai sau khi ra 65 vào chủ nhật.

Mặc dù nhiều bảng thống kê song tất cả đều được sắp xếp theo trình tự dễ đọc, dễ tìm kiếm. Thậm chí, dữ liệu được thiết kế với màu sắc xanh, đỏ, đen hài hoà, nhấn mạnh con số cần chú ý với các màu nổi bật.

Bên cạnh đó, Xoso360 cài thanh chức năng tìm thông tin theo biên độ ngày, bạn đọc chỉ cần chọn ngày, tháng, bấm nút xem kết quả là tra cứu được dữ liệu.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ vẫn tiếp tục phát triển chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai”. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi thông tin đều uy tín và hy vọng độc giả cảm thấy hữu ích khi truy cập vào trang này.

Xuyên suốt quá trình xây dựng website, Xoso360 đã dành nhiều thời gian, công sức để chỉn chu từng chuyên mục. Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” nói riêng.