XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Hàng Tuần 28/11/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
05
55
91
G.7
252
376
850
G.6
8951
0021
1918
6314
9399
7271
8671
5422
4732
G.5
4251
2070
7954
G.4
34155
84962
79644
43649
44365
87918
08894
35729
49436
36546
95389
09825
61556
66006
80485
14605
47823
62318
16723
76879
46406
G.3
93774
60045
91490
05750
43590
84746
G.2
44422
41682
54116
G.1
08490
69404
33531
ĐB
467228
507876
552155
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05 04, 06 05, 06
1 18(2) 14 16, 18
2 21, 22, 28 25, 29 22, 23(2)
3 36 31, 32
4 44, 45, 49 46 46
5 51(2), 52, 55 50, 55, 56 50, 54, 55
6 62, 65
7 74 70, 71, 76(2) 71, 79
8 82, 89 85
9 90, 94 90, 99 90, 91

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Tuần Rồi 21/11/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
38
41
34
G.7
781
619
398
G.6
3068
9853
7085
6318
3540
4192
7360
1802
7097
G.5
4243
3759
1536
G.4
47215
64080
69561
49246
51792
37691
96774
11827
47396
38334
21668
06461
84644
74005
28777
39401
25397
92542
80840
87671
72277
G.3
94572
67915
12995
01038
23313
55070
G.2
70040
94154
31245
G.1
43118
23491
96638
ĐB
954344
959823
378081
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05 01, 02
1 15(2), 18 18, 19 13
2 23, 27
3 38 34, 38 34, 36, 38
4 40, 43, 44, 46 40, 41, 44 40, 42, 45
5 53 54, 59
6 61, 68 61, 68 60
7 72, 74 70, 71, 77(2)
8 80, 81, 85 81
9 91, 92 91, 92, 95, 96 97(2), 98

Kết Quả XSMN T3 14/11/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
70
88
37
G.7
507
169
379
G.6
0850
7495
5471
0592
5651
6101
5912
6901
6031
G.5
6138
4486
6940
G.4
16742
86296
50535
96611
92416
15513
41797
95185
14300
09863
84427
69063
90376
52342
24170
61313
20002
66573
12670
47876
82469
G.3
50455
53479
31688
88844
33573
24739
G.2
62541
74147
23903
G.1
79191
14616
76331
ĐB
205547
629780
630229
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07 00, 01 01, 02, 03
1 11, 13, 16 16 12, 13
2 27 29
3 35, 38 31(2), 37, 39
4 41, 42, 47 42, 44, 47 40
5 50, 55 51
6 63(2), 69 69
7 70, 71, 79 76 70(2), 73(2), 76, 79
8 80, 85, 86, 88(2)
9 91, 95, 96, 97 92

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba 07/11/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
20
43
06
G.7
223
459
250
G.6
3663
3799
3287
1838
6264
8801
8575
3170
7823
G.5
9799
6078
7300
G.4
37448
63288
16282
79508
65861
65643
49277
16939
52606
83654
86663
20339
19563
45554
97305
10705
69130
85494
07817
45798
99757
G.3
79186
58892
67761
78764
55405
51602
G.2
14027
40700
56476
G.1
06320
55254
12569
ĐB
197343
827561
003028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 08 00, 01, 06 00, 02, 05(3), 06
1 17
2 20(2), 23, 27 23, 28
3 38, 39(2) 30
4 43(2), 48 43
5 54(3), 59 50, 57
6 61, 63 61(2), 63(2), 64(2) 69
7 77 78 70, 75, 76
8 82, 86, 87, 88
9 92, 99(2) 94, 98

Kết Quả XSMN Thứ 3 31/10/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
69
51
23
G.7
801
583
011
G.6
2540
3319
0006
3212
6184
9173
3260
1189
6487
G.5
0840
1089
4998
G.4
05368
70948
97620
20580
77890
43573
87272
71856
83031
11621
24642
96991
27911
32045
90133
56882
92304
37469
71648
96324
86874
G.3
37551
86679
53942
41119
66956
96659
G.2
95811
29421
36175
G.1
25393
19449
83899
ĐB
728351
508148
428867
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 06 04
1 11, 19 11, 12, 19 11
2 20 21(2) 23, 24
3 31 33
4 40(2), 48 42(2), 45, 48, 49 48
5 51(2) 51, 56 56, 59
6 68, 69 60, 67, 69
7 72, 73, 79 73 74, 75
8 80 83, 84, 89 82, 87, 89
9 90, 93 91 98, 99

Xổ Số Miền Nam Thứ 3 24/10/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
37
10
73
G.7
452
678
732
G.6
1789
4063
2084
4796
4478
3995
7968
1541
7028
G.5
0783
2547
5850
G.4
59695
90832
88235
46076
50522
46677
73029
19688
05164
96339
52057
03823
35166
54695
84216
63215
50263
46576
65901
71032
17440
G.3
33221
97624
01698
52493
54807
86004
G.2
57896
05400
22202
G.1
71783
80395
91122
ĐB
645938
625649
477461
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00 01, 02, 04, 07
1 10 15, 16
2 21, 22, 24, 29 23 22, 28
3 32, 35, 37, 38 39 32(2)
4 47, 49 40, 41
5 52 57 50
6 63 64, 66 61, 63, 68
7 76, 77 78(2) 73, 76
8 83(2), 84, 89 88
9 95, 96 93, 95(3), 96, 98

KQXSMN Thứ 3 17/10/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
10
24
92
G.7
911
234
729
G.6
7058
8690
1644
7642
9661
9483
2969
9925
5655
G.5
3049
1447
6616
G.4
75351
61757
86174
77908
92603
80548
89740
81044
48986
97307
96826
53732
12033
36829
45625
56959
21489
40676
49512
87683
12594
G.3
16928
91083
73682
54087
00018
56566
G.2
84078
04134
71723
G.1
23351
11779
95746
ĐB
767032
664704
168245
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 08 04, 07
1 10, 11 12, 16, 18
2 28 24, 26, 29 23, 25(2), 29
3 32 32, 33, 34(2)
4 40, 44, 48, 49 42, 44, 47 45, 46
5 51(2), 57, 58 55, 59
6 61 66, 69
7 74, 78 79 76
8 83 82, 83, 86, 87 83, 89
9 90 92, 94

KQSXMN Thứ Ba 10/10/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
06
99
78
G.7
807
361
744
G.6
6797
1764
5333
1656
5840
6424
5591
2907
6128
G.5
7109
5324
2998
G.4
82176
53459
37682
17601
79139
20550
08473
30300
99204
73213
36280
48729
74414
20213
45067
18969
23211
81904
02513
28820
34203
G.3
80399
75963
11070
86244
87495
95326
G.2
90814
52954
82141
G.1
51225
57144
85427
ĐB
950075
381591
133051
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 06, 07, 09 00, 04 03, 04, 07
1 14 13(2), 14 11, 13
2 25 24(2), 29 20, 26, 27, 28
3 33, 39
4 40, 44(2) 41, 44
5 50, 59 54, 56 51
6 63, 64 61 67, 69
7 73, 75, 76 70 78
8 82 80
9 97, 99 91, 99 91, 95, 98

Kết Quả SXMN T3 03/10/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
62
68
73
G.7
188
693
865
G.6
1559
1868
3042
3743
9735
0679
5765
4440
0060
G.5
4302
6039
6124
G.4
06636
71790
76935
96454
04343
37614
79606
57598
80019
88432
13760
37038
90090
48404
53468
82129
55693
63120
30667
14549
11690
G.3
91373
58568
89007
12681
48973
62668
G.2
17902
33257
28798
G.1
63042
38039
67826
ĐB
148809
207960
914500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02(2), 06, 09 04, 07 00
1 14 19
2 20, 24, 26, 29
3 35, 36 32, 35, 38, 39(2)
4 42(2), 43 43 40, 49
5 54, 59 57
6 62, 68(2) 60(2), 68 60, 65(2), 67, 68(2)
7 73 79 73(2)
8 88 81
9 90 90, 93, 98 90, 93, 98

Kết Quả SXMN Thứ 3 26/09/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
41
95
87
G.7
801
444
353
G.6
9948
9918
7355
5698
8378
9505
4668
0810
2536
G.5
7523
2385
2520
G.4
66021
34597
65317
74248
28060
14701
91540
20178
19890
17159
00332
04793
07481
37791
69885
79026
01800
42280
99961
20293
55153
G.3
17663
56411
70234
71277
09474
61585
G.2
91324
04751
95690
G.1
34188
99090
54345
ĐB
587503
991040
924731
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01(2), 03 05 00
1 11, 17, 18 10
2 21, 23, 24 20, 26
3 32, 34 31, 36
4 40, 41, 48(2) 40, 44 45
5 55 51, 59 53(2)
6 60, 63 61, 68
7 77, 78(2) 74
8 88 81, 85 80, 85(2), 87
9 97 90(2), 91, 93, 95, 98 90, 93

XSMN Thứ 3, Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần, SXMN Thu 3, XSKTMN Thu 3 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu ba, xs mn t3 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại XSKT, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần - XSKTMN Thu 3 là gì?

- Xổ số miền nam thứ ba hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h15 thứ BA mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 3 mở thưởng bởi đài Vũng Tàu ký hiệu là XSVT, Bến Tre ký hiệu XSBTR, Bạc Liêu ký hiệu XSBL.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ Ba hàng tuần được soicaukqxs.fun cập nhật chính xác 100% tại Ket qua Xo so.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 3 qua các từ khóa: xsmn thu 3 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 3, XSKTmn thu 3, xsmnthu3, xsmn t3, Soi Cầu KQXS thu 3, xsthu3 ... xem xổ số thứ ba hàng tuần

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại SXMN cực kỳ uy tín, xem tiếp theo tại xổ số miền nam thứ TƯ

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 3 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần