Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 26/11/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,191,038,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001126
04 06 15 23 25 36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,191,038,000
Giải nhất 26 10,000,000
Giải nhì 1,218 300,000
Giải ba 17,986 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 19/11/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
87,610,138,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01123
15 18 20 23 37 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 87,610,138,500
Giải nhất 81 10,000,000
Giải nhì 2,939 300,000
Giải ba 48,074 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 12/11/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
57,741,013,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001120
02 04 10 15 27 31
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 57,741,013,000
Giải nhất 38 10,000,000
Giải nhì 1,980 300,000
Giải ba 31,624 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 05/11/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
41,347,137,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001117
01 13 16 18 23 25
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 41,347,137,000
Giải nhất 23 10,000,000
Giải nhì 1,176 300,000
Giải ba 20,837 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 29/10/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
32,603,524,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001114
05 07 15 21 32 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 32,603,524,000
Giải nhất 14 10,000,000
Giải nhì 1,220 300,000
Giải ba 20,921 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 22/10/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,107,271,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01111
10 13 14 19 35 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 26,107,271,500
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,036 300,000
Giải ba 18,926 30,000