Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 21/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,108,742,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001214
03 07 11 16 19 35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18,108,742,500
Giải nhất 23 10,000,000
Giải nhì 1,342 300,000
Giải ba 19,502 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 14/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,410,838,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001211
10 24 25 26 30 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,410,838,000
Giải nhất 32 10,000,000
Giải nhì 711 300,000
Giải ba 14,049 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 07/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
32,584,730,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001208
15 19 24 25 27 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 32,584,730,500
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,436 300,000
Giải ba 23,080 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 31/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,426,387,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001205
04 08 15 23 31 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 22,426,387,500
Giải nhất 30 10,000,000
Giải nhì 1,282 300,000
Giải ba 18,951 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 24/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,892,502,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001202
02 14 15 17 23 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,892,502,000
Giải nhất 20 10,000,000
Giải nhì 996 300,000
Giải ba 17,103 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 17/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
69,796,747,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001199
08 22 27 29 39 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 69,796,747,000
Giải nhất 59 10,000,000
Giải nhì 2,803 300,000
Giải ba 41,364 30,000