Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 24/11/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
96,243,094,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001125
05 18 22 34 41 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 96,243,094,000
Giải nhất 70 10,000,000
Giải nhì 2,741 300,000
Giải ba 43,210 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 17/11/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
71,959,468,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001122
16 20 25 26 36 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 71,959,468,000
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 1,791 300,000
Giải ba 33,459 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 10/11/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
52,013,662,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001119
01 04 10 13 14 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 52,013,662,000
Giải nhất 32 10,000,000
Giải nhì 1,691 300,000
Giải ba 28,670 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 03/11/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,816,190,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001116
02 07 09 13 22 38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 36,816,190,500
Giải nhất 40 10,000,000
Giải nhì 1,708 300,000
Giải ba 25,289 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 27/10/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
30,339,644,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001113
07 10 14 21 26 37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 30,339,644,500
Giải nhất 38 10,000,000
Giải nhì 1,360 300,000
Giải ba 21,741 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 20/10/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,166,305,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01110
04 16 21 24 26 37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 24,166,305,500
Giải nhất 22 10,000,000
Giải nhì 1,090 300,000
Giải ba 18,888 30,000