Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 19/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,583,396,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001213
08 12 17 23 26 27
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,583,396,500
Giải nhất 35 10,000,000
Giải nhì 1,197 300,000
Giải ba 18,425 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 12/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
41,467,525,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001210
01 02 08 13 26 34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 41,467,525,000
Giải nhất 37 10,000,000
Giải nhì 1,269 300,000
Giải ba 23,072 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 05/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28,609,380,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001207
11 25 28 33 34 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 28,609,380,500
Giải nhất 16 10,000,000
Giải nhì 1,172 300,000
Giải ba 20,654 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 29/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,570,219,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001204
04 21 25 27 35 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 20,570,219,000
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,113 300,000
Giải ba 19,594 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 22/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,046,246,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001201
02 03 10 22 41 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,046,246,500
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,113 300,000
Giải ba 18,725 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 15/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
63,000,355,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001198
03 11 13 21 24 34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 63,000,355,500
Giải nhất 42 10,000,000
Giải nhì 2,255 300,000
Giải ba 37,624 30,000