Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 3 ngày 28 tháng 11 năm 2023

Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
13(6 lần); 98(4 lần); 45(3 lần); 48(3 lần); 14(3 lần); 70(3 lần); 07(3 lần); 97(3 lần); 72(3 lần); 29(2 lần); 27(2 lần); 36(2 lần); 43(2 lần); 41(2 lần); 42(2 lần); 00(2 lần); 55(2 lần); 75(2 lần); 87(2 lần); 99(2 lần); 66(2 lần); 65(2 lần); 26(2 lần); 63(2 lần); 53(2 lần); 49(2 lần); 10(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
61(0 lần); 64(0 lần); 68(0 lần); 59(0 lần); 56(0 lần); 17(0 lần); 50(0 lần); 51(0 lần); 15(0 lần); 74(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng