Thống kê theo ngày

Hôm nay là chủ nhật ngày 23 tháng 06 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
12(4 lần); 19(4 lần); 15(3 lần); 89(3 lần); 69(3 lần); 29(3 lần); 80(3 lần); 63(3 lần); 59(3 lần); 83(3 lần); 30(2 lần); 45(2 lần); 40(2 lần); 43(2 lần); 55(2 lần); 68(2 lần); 87(2 lần); 92(2 lần); 85(2 lần); 77(2 lần); 70(2 lần); 73(2 lần); 64(2 lần); 49(2 lần); 10(2 lần); 23(2 lần); 13(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
71(0 lần); 72(0 lần); 08(0 lần); 74(0 lần); 11(0 lần); 62(0 lần); 17(0 lần); 56(0 lần); 60(0 lần); 07(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng