Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 39 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/06/2024

Đầu 0 00 23 lần 01 21 lần 02 6 lần 03 10 lần 04 9 lần 05 12 lần 06 17 lần 07 15 lần 08 10 lần 09 20 lần
Đầu 1 10 45 lần 11 37 lần 12 13 lần 13 24 lần 14 29 lần 15 22 lần 16 30 lần 17 27 lần 18 15 lần 19 37 lần
Đầu 2 20 32 lần 21 22 lần 22 5 lần 23 19 lần 24 13 lần 25 11 lần 26 22 lần 27 18 lần 28 16 lần 29 27 lần
Đầu 3 30 48 lần 31 33 lần 32 18 lần 33 17 lần 34 24 lần 35 25 lần 36 36 lần 37 32 lần 38 25 lần 39 46 lần
Đầu 4 40 49 lần 41 42 lần 42 14 lần 43 29 lần 44 27 lần 45 26 lần 46 29 lần 47 29 lần 48 19 lần 49 39 lần
Đầu 5 50 32 lần 51 29 lần 52 8 lần 53 17 lần 54 23 lần 55 20 lần 56 32 lần 57 25 lần 58 15 lần 59 37 lần
Đầu 6 60 57 lần 61 55 lần 62 21 lần 63 31 lần 64 38 lần 65 33 lần 66 51 lần 67 37 lần 68 27 lần 69 50 lần
Đầu 7 70 14 lần 71 12 lần 72 5 lần 73 13 lần 74 6 lần 75 9 lần 76 12 lần 77 9 lần 78 9 lần 79 9 lần
Đầu 8 80 34 lần 81 29 lần 82 18 lần 83 24 lần 84 26 lần 85 26 lần 86 31 lần 87 16 lần 88 16 lần 89 32 lần
Đầu 9 90 54 lần 91 33 lần 92 14 lần 93 22 lần 94 20 lần 95 20 lần 96 37 lần 97 27 lần 98 23 lần 99 38 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 22/06/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 22/06/2024
ĐB 24362
G.1 36143
G.2 80759 88565
G.3 86584 84923 60925
16611 47432 94039
G.4 2964 1915 6706 0171
G.5 7249 1179 3059
9636 8423 4066
G.6 803 059 596
G.7 70 87 10 01
Loto : 62, 43, 59, 65, 84, 23, 25, 11, 32, 39, 64, 15, 06, 71, 49, 79, 59, 36, 23, 66, 03, 59, 96, 70, 87, 10, 01
XSMB Thứ 6, 21/06/2024
ĐB 14296
G.1 22522
G.2 16413 77472
G.3 12845 04835 56642
03806 07785 15529
G.4 0992 5547 1099 0542
G.5 0689 4519 8337
6728 9897 5595
G.6 389 051 276
G.7 11 52 17 61
Loto : 96, 22, 13, 72, 45, 35, 42, 06, 85, 29, 92, 47, 99, 42, 89, 19, 37, 28, 97, 95, 89, 51, 76, 11, 52, 17, 61
XSMB Thứ 5, 20/06/2024
ĐB 81439
G.1 72590
G.2 71945 14138
G.3 06355 06319 77494
79976 21958 83540
G.4 9583 1049 8833 9394
G.5 2519 9266 6072
0151 4902 8572
G.6 683 444 632
G.7 17 04 40 68
Loto : 39, 90, 45, 38, 55, 19, 94, 76, 58, 40, 83, 49, 33, 94, 19, 66, 72, 51, 02, 72, 83, 44, 32, 17, 04, 40, 68
XSMB Thứ 4, 19/06/2024
ĐB 37567
G.1 66937
G.2 25002 58693
G.3 03671 38466 76277
95589 54561 50911
G.4 5029 1256 4549 4432
G.5 4493 9241 1095
9179 4924 2507
G.6 657 014 523
G.7 55 42 78 89
Loto : 67, 37, 02, 93, 71, 66, 77, 89, 61, 11, 29, 56, 49, 32, 93, 41, 95, 79, 24, 07, 57, 14, 23, 55, 42, 78, 89