Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 39 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 28/11/2023

Đầu 0 00 78 lần 01 72 lần 02 53 lần 03 46 lần 04 20 lần 05 34 lần 06 32 lần 07 35 lần 08 33 lần 09 71 lần
Đầu 1 10 66 lần 11 40 lần 12 49 lần 13 40 lần 14 15 lần 15 20 lần 16 28 lần 17 29 lần 18 36 lần 19 53 lần
Đầu 2 20 35 lần 21 45 lần 22 26 lần 23 25 lần 24 9 lần 25 16 lần 26 16 lần 27 20 lần 28 20 lần 29 43 lần
Đầu 3 30 55 lần 31 37 lần 32 32 lần 33 27 lần 34 13 lần 35 21 lần 36 28 lần 37 17 lần 38 34 lần 39 46 lần
Đầu 4 40 21 lần 41 19 lần 42 16 lần 43 13 lần 44 4 lần 45 9 lần 46 11 lần 47 6 lần 48 11 lần 49 19 lần
Đầu 5 50 27 lần 51 19 lần 52 23 lần 53 15 lần 54 7 lần 55 9 lần 56 13 lần 57 7 lần 58 14 lần 59 24 lần
Đầu 6 60 37 lần 61 33 lần 62 28 lần 63 21 lần 64 10 lần 65 16 lần 66 13 lần 67 16 lần 68 16 lần 69 28 lần
Đầu 7 70 28 lần 71 19 lần 72 27 lần 73 18 lần 74 8 lần 75 10 lần 76 12 lần 77 13 lần 78 12 lần 79 18 lần
Đầu 8 80 41 lần 81 31 lần 82 26 lần 83 20 lần 84 11 lần 85 14 lần 86 20 lần 87 20 lần 88 15 lần 89 37 lần
Đầu 9 90 45 lần 91 31 lần 92 30 lần 93 17 lần 94 12 lần 95 14 lần 96 16 lần 97 16 lần 98 19 lần 99 35 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 28/11/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 3, 28/11/2023
ĐB 11913
G.1 00010
G.2 45748 26907
G.3 21383 29212 36806
31583 06432 05215
G.4 5903 8499 5218 4870
G.5 2036 5201 1028
1171 6609 2730
G.6 782 009 902
G.7 01 54 99 39
Loto : 13, 10, 48, 07, 83, 12, 06, 83, 32, 15, 03, 99, 18, 70, 36, 01, 28, 71, 09, 30, 82, 09, 02, 01, 54, 99, 39
XSMB Thứ 2, 27/11/2023
ĐB 84757
G.1 74703
G.2 11900 12554
G.3 19791 04270 46759
59547 46181 41018
G.4 6537 8278 2059 1059
G.5 3927 1272 4079
5403 1036 9546
G.6 292 100 737
G.7 77 10 86 17
Loto : 57, 03, 00, 54, 91, 70, 59, 47, 81, 18, 37, 78, 59, 59, 27, 72, 79, 03, 36, 46, 92, 00, 37, 77, 10, 86, 17
XSMB Chủ Nhật, 26/11/2023
ĐB 11873
G.1 79812
G.2 47282 88599
G.3 70943 22982 59952
37117 45252 21860
G.4 1123 4002 3496 2068
G.5 4388 0945 3653
5957 2143 9067
G.6 706 799 886
G.7 20 53 07 84
Loto : 73, 12, 82, 99, 43, 82, 52, 17, 52, 60, 23, 02, 96, 68, 88, 45, 53, 57, 43, 67, 06, 99, 86, 20, 53, 07, 84
XSMB Thứ 7, 25/11/2023
ĐB 08816
G.1 27324
G.2 11953 24697
G.3 69110 04565 34068
51050 01507 34991
G.4 6108 5491 7718 6815
G.5 0369 9606 8760
7104 5179 0112
G.6 833 331 214
G.7 44 73 63 26
Loto : 16, 24, 53, 97, 10, 65, 68, 50, 07, 91, 08, 91, 18, 15, 69, 06, 60, 04, 79, 12, 33, 31, 14, 44, 73, 63, 26