XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Hàng Tuần 17/06/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
00
21
10
G.7
307
538
801
G.6
7552
9404
9356
8941
7340
6372
2274
1253
6690
G.5
6872
6409
8791
G.4
14165
24372
23819
64365
68248
96832
07768
86081
08848
34555
04855
53102
58608
23922
12018
75237
65284
01354
67232
19014
56177
G.3
34387
58556
32370
32989
84633
23849
G.2
92356
50275
25941
G.1
67157
93735
10705
ĐB
327882
029715
147788
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 04, 07 02, 08, 09 01, 05
1 19 15 10, 14, 18
2 21, 22
3 32 35, 38 32, 33, 37
4 48 40, 41, 48 41, 49
5 52, 56(3), 57 55(2) 53, 54
6 65(2), 68
7 72(2) 70, 72, 75 74, 77
8 82, 87 81, 89 84, 88
9 90, 91

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Tuần Rồi 10/06/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
96
69
72
G.7
045
585
772
G.6
2574
6006
4625
1564
2073
8980
1918
0070
5931
G.5
8661
2765
7460
G.4
80726
24511
62680
78957
40550
85396
11062
34746
35747
12533
50771
66370
19857
00749
68964
36531
74637
40550
25129
63530
52124
G.3
14418
64804
44901
68822
15285
14206
G.2
03305
29884
46517
G.1
27235
91935
63500
ĐB
506737
451188
800199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 05, 06 01 00, 06
1 11, 18 17, 18
2 25, 26 22 24, 29
3 35, 37 33, 35 30, 31(2), 37
4 45 46, 47, 49
5 50, 57 57 50
6 61, 62 64, 65, 69 60, 64
7 74 70, 71, 73 70, 72(2)
8 80 80, 84, 85, 88 85
9 96(2) 99

Kết Quả XSMN T2 03/06/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
18
99
32
G.7
383
384
743
G.6
8799
9860
6908
8677
6475
4756
7011
1642
7519
G.5
4714
6475
6254
G.4
50143
38217
16269
14299
89250
57692
94795
43058
18384
94610
79801
49986
93460
31972
88523
53126
20340
94818
81402
42678
92639
G.3
56447
92889
63223
52829
42883
52056
G.2
95350
93894
02249
G.1
98269
50571
84391
ĐB
247480
453876
605440
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 08 01 02
1 14, 17, 18 10 11, 18, 19
2 23, 29 23, 26
3 32, 39
4 43, 47 40(2), 42, 43, 49
5 50(2) 56, 58 54, 56
6 60, 69(2) 60
7 71, 72, 75(2), 76, 77 78
8 80, 83, 89 84(2), 86 83
9 92, 95, 99(2) 94, 99 91

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai 27/05/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
27
45
15
G.7
711
559
991
G.6
3477
1426
4465
9919
3111
2550
6369
8382
5411
G.5
4571
5832
1628
G.4
63287
38594
91657
35083
10533
41451
56399
67307
56100
65126
54553
23014
54923
60575
90940
64256
33751
21021
69810
34952
06720
G.3
34246
22339
10005
69028
60687
30921
G.2
55513
01040
15370
G.1
14593
00198
45542
ĐB
765258
575556
188938
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 05, 07
1 11, 13 11, 14, 19 10, 11, 15
2 26, 27 23, 26, 28 20, 21(2), 28
3 33, 39 32 38
4 46 40, 45 40, 42
5 51, 57, 58 50, 53, 56, 59 51, 52, 56
6 65 69
7 71, 77 75 70
8 83, 87 82, 87
9 93, 94, 99 98 91

Kết Quả XSMN Thứ 2 20/05/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
85
53
65
G.7
652
452
010
G.6
6618
3005
4307
4326
6767
9475
4249
1301
3927
G.5
1931
8579
2758
G.4
75791
88011
09284
81848
54210
16359
55293
02542
48600
71637
40175
16263
42309
69548
50105
12029
31771
59520
71713
38272
97902
G.3
24794
79754
75330
05031
41083
41556
G.2
92683
82289
42962
G.1
37865
79275
98835
ĐB
817292
982772
287839
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 07 00, 09 01, 02, 05
1 10, 11, 18 10, 13
2 26 20, 27, 29
3 31 30, 31, 37 35, 39
4 48 42, 48 49
5 52, 54, 59 52, 53 56, 58
6 65 63, 67 62, 65
7 72, 75(3), 79 71, 72
8 83, 84, 85 89 83
9 91, 92, 93, 94

Xổ Số Miền Nam Thứ 2 13/05/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
38
64
30
G.7
649
214
677
G.6
9782
5090
4323
9918
7477
0377
6376
8904
3840
G.5
9344
3667
5865
G.4
01892
79035
04069
85661
92539
22624
74152
15620
42600
20077
77466
45736
65610
37891
21397
49590
60464
68568
97280
70400
55101
G.3
76210
98118
77280
81465
63157
49949
G.2
48222
27762
41841
G.1
35512
51682
11246
ĐB
968020
031128
071363
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00 00, 01, 04
1 10, 12, 18 10, 14, 18
2 20, 22, 23, 24 20, 28
3 35, 38, 39 36 30
4 44, 49 40, 41, 46, 49
5 52 57
6 61, 69 62, 64, 65, 66, 67 63, 64, 65, 68
7 77(3) 76, 77
8 82 80, 82 80
9 90, 92 91 90, 97

KQXSMN Thứ 2 06/05/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
20
71
94
G.7
035
932
461
G.6
8249
1183
9938
0068
1110
7296
2623
3964
3293
G.5
4487
9557
0275
G.4
49008
77595
24881
80293
30158
02758
76579
60389
11339
89968
46397
28213
87410
75131
19239
30216
14779
82161
45631
27940
98990
G.3
64996
70372
46989
78291
49917
15689
G.2
99786
63877
12851
G.1
97762
96193
50180
ĐB
833301
654038
838679
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 08
1 10(2), 13 16, 17
2 20 23
3 35, 38 31, 32, 38, 39 31, 39
4 49 40
5 58(2) 57 51
6 62 68(2) 61(2), 64
7 72, 79 71, 77 75, 79(2)
8 81, 83, 86, 87 89(2) 80, 89
9 93, 95, 96 91, 93, 96, 97 90, 93, 94

KQSXMN Thứ Hai 29/04/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
11
48
56
G.7
249
417
118
G.6
7277
9218
3780
8231
5011
3447
4383
1943
9872
G.5
9412
5177
8726
G.4
73560
41630
97601
35273
03888
78777
77508
38185
28993
17719
02258
11695
95812
88062
49487
07515
01091
27813
39473
23958
10179
G.3
44130
62631
82581
80859
78938
72139
G.2
10798
53483
97312
G.1
95677
00449
65016
ĐB
393297
994054
209675
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 08
1 11, 12, 18 11, 12, 17, 19 12, 13, 15, 16, 18
2 26
3 30(2), 31 31 38, 39
4 49 47, 48, 49 43
5 54, 58, 59 56, 58
6 60 62
7 73, 77(3) 77 72, 73, 75, 79
8 80, 88 81, 83, 85 83, 87
9 97, 98 93, 95 91

Kết Quả SXMN T2 22/04/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
89
36
89
G.7
630
717
409
G.6
5258
2042
5126
2465
5294
1957
1673
1004
2060
G.5
6452
8845
5316
G.4
44942
24058
34478
97825
55023
83203
74191
91257
22443
16090
47153
81140
45221
40404
20506
61176
84385
09436
74627
73360
61470
G.3
58414
12911
17597
84172
28904
94086
G.2
76422
23089
59902
G.1
10690
78848
23148
ĐB
689897
760456
641398
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 03 04 02, 04(2), 06, 09
1 11, 14 17 16
2 22, 23, 25, 26 21 27
3 30 36 36
4 42(2) 40, 43, 45, 48 48
5 52, 58(2) 53, 56, 57(2)
6 65 60(2)
7 78 72 70, 73, 76
8 89 89 85, 86, 89
9 90, 91, 97 90, 94, 97 98

Kết Quả SXMN Thứ 2 15/04/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
98
41
35
G.7
494
833
148
G.6
1973
0520
6979
5414
6950
8819
3158
0387
3139
G.5
3468
5548
7848
G.4
58492
62416
15278
19922
21500
56497
47467
60543
96122
77367
02549
58653
84818
92788
19556
08176
76180
20030
72217
53465
66468
G.3
91018
28489
91127
49515
14948
24529
G.2
63050
26044
71133
G.1
24696
51884
45450
ĐB
903684
746822
806843
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00
1 16, 18 14, 15, 18, 19 17
2 20, 22 22(2), 27 29
3 33 30, 33, 35, 39
4 41, 43, 44, 48, 49 43, 48(3)
5 50 50, 53 50, 56, 58
6 67, 68 67 65, 68
7 73, 78, 79 76
8 84, 89 84, 88 80, 87
9 92, 94, 96, 97, 98

XSMN Thứ 2, Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần, SXMN Thu 2, XSKTMN Thu 2 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu hai, xs mn t2 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại XSKT, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần - XSKTMN Thu 2 là gì?

- Xổ số miền nam thứ hai hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h15 thứ hai mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 2 mở thưởng bởi đài Tp Hồ Chí Minh ký hiệu là XSHCM, Đồng Tháp ký hiệu XSDT, Cà Mau ký hiệu XSCM.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ hai hàng tuần rất chi là chính xác 100% tại kết quả soxo.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 2 của thảnh phố qua các từ khóa: xsmn thu 2 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 2, XSKTmn thu 2, xsmnthu2, xsmn t2, Soi Cầu KQXS thu 2, xsthu2 ...xem nhanh xổ số thứ hai hàng tuần, tuần rồi và tuần trước

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại XSMN. Chúc các bạn theo dõi xổ số miền nam thứ 2 hàng tuần ngày hôm nay đỏ đỏ đỏ. Kế tiếp hôm nay sẽ là xổ số miền nam thứ ba.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 2 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số.Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần