Soi Cầu giải đặc biệt

Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 28/11/2023

Đầu 0 00 30 lần 01 21 lần 02 13 lần 03 8 lần 04 6 lần 05 27 lần 06 3 lần 07 5 lần 09 10 lần
Đầu 1 10 31 lần 11 18 lần 12 13 lần 13 7 lần 14 6 lần 15 23 lần 16 6 lần 17 4 lần 18 1 lần 19 7 lần
Đầu 2 20 32 lần 21 28 lần 22 16 lần 23 14 lần 24 4 lần 25 20 lần 26 8 lần 27 10 lần 28 8 lần 29 14 lần
Đầu 3 30 21 lần 31 15 lần 32 8 lần 33 6 lần 34 5 lần 35 17 lần 36 4 lần 37 2 lần 39 1 lần
Đầu 4 40 9 lần 41 12 lần 42 5 lần 43 4 lần 45 6 lần 46 1 lần 47 6 lần 49 4 lần
Đầu 5 50 23 lần 51 21 lần 52 16 lần 53 11 lần 54 6 lần 55 13 lần 56 7 lần 57 10 lần 58 9 lần 59 16 lần
Đầu 6 60 11 lần 61 6 lần 62 3 lần 63 1 lần 64 2 lần 65 9 lần 66 1 lần 67 1 lần 69 1 lần
Đầu 7 70 9 lần 71 4 lần 72 2 lần 73 2 lần 75 6 lần 76 1 lần
Đầu 8 80 9 lần 81 8 lần 82 1 lần 85 9 lần
Đầu 9 90 10 lần 91 7 lần 92 4 lần 93 3 lần 94 2 lần 95 12 lần 96 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 28/11/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 3, 28/11/2023
ĐB 11913
G.1 00010
G.2 45748 26907
G.3 21383 29212 36806
31583 06432 05215
G.4 5903 8499 5218 4870
G.5 2036 5201 1028
1171 6609 2730
G.6 782 009 902
G.7 01 54 99 39
Đặc biệt :11913
XSMB Thứ 2, 27/11/2023
ĐB 84757
G.1 74703
G.2 11900 12554
G.3 19791 04270 46759
59547 46181 41018
G.4 6537 8278 2059 1059
G.5 3927 1272 4079
5403 1036 9546
G.6 292 100 737
G.7 77 10 86 17
Đặc biệt :84757
XSMB Chủ Nhật, 26/11/2023
ĐB 11873
G.1 79812
G.2 47282 88599
G.3 70943 22982 59952
37117 45252 21860
G.4 1123 4002 3496 2068
G.5 4388 0945 3653
5957 2143 9067
G.6 706 799 886
G.7 20 53 07 84
Đặc biệt :11873