Soi Cầu giải đặc biệt

Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 22/06/2024

Đầu 0 00 13 lần 01 6 lần 02 5 lần 03 4 lần 04 5 lần 05 11 lần 06 6 lần 07 6 lần 08 2 lần 09 5 lần
Đầu 1 10 20 lần 11 12 lần 12 4 lần 13 8 lần 14 9 lần 15 13 lần 16 10 lần 17 9 lần 18 4 lần 19 13 lần
Đầu 2 20 19 lần 21 18 lần 22 9 lần 23 13 lần 24 14 lần 25 17 lần 26 17 lần 27 11 lần 28 10 lần 29 17 lần
Đầu 3 30 15 lần 31 9 lần 32 9 lần 33 10 lần 34 14 lần 35 15 lần 36 11 lần 37 13 lần 38 5 lần 39 11 lần
Đầu 4 40 24 lần 41 17 lần 42 9 lần 43 13 lần 44 13 lần 45 21 lần 46 17 lần 47 13 lần 48 10 lần 49 18 lần
Đầu 5 50 13 lần 51 10 lần 52 4 lần 53 4 lần 54 5 lần 55 10 lần 56 9 lần 57 7 lần 58 3 lần 59 6 lần
Đầu 6 60 26 lần 61 20 lần 62 11 lần 63 13 lần 64 16 lần 65 20 lần 66 18 lần 67 12 lần 68 6 lần 69 16 lần
Đầu 7 70 9 lần 71 3 lần 72 2 lần 73 4 lần 74 1 lần 75 8 lần 76 4 lần 77 3 lần 79 4 lần
Đầu 8 80 9 lần 81 6 lần 85 8 lần 86 5 lần 87 1 lần
Đầu 9 90 14 lần 91 4 lần 92 2 lần 93 3 lần 94 3 lần 95 13 lần 96 5 lần 97 4 lần 98 2 lần 99 4 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 22/06/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 22/06/2024
ĐB 24362
G.1 36143
G.2 80759 88565
G.3 86584 84923 60925
16611 47432 94039
G.4 2964 1915 6706 0171
G.5 7249 1179 3059
9636 8423 4066
G.6 803 059 596
G.7 70 87 10 01
Đặc biệt :24362
XSMB Thứ 6, 21/06/2024
ĐB 14296
G.1 22522
G.2 16413 77472
G.3 12845 04835 56642
03806 07785 15529
G.4 0992 5547 1099 0542
G.5 0689 4519 8337
6728 9897 5595
G.6 389 051 276
G.7 11 52 17 61
Đặc biệt :14296
XSMB Thứ 5, 20/06/2024
ĐB 81439
G.1 72590
G.2 71945 14138
G.3 06355 06319 77494
79976 21958 83540
G.4 9583 1049 8833 9394
G.5 2519 9266 6072
0151 4902 8572
G.6 683 444 632
G.7 17 04 40 68
Đặc biệt :81439